Home / Hakkımızda

Hakkımızda

Gerçek anlamda drama ne demektir?
Drama sözcük olarak, “dram” kelimesinden gelir ve anlamı da “eyleme geçmek, hareket etmek”tir. Drama yaşamın bir provasıdır. İnci San’ın değerlendirmesiyle ise drama; herhangi bir konunun, kavramın, temanın, tiyatronun -doğaçlama başta olmak üzere- bütün tekniklerinden yararlanarak, oyunsu süreçler içerisinde yeniden yapılandırması, anlamlandırmasıdır. Oyunsu süreç ise “-mış gibi yapmak eylemidir.”

Klasik anlamda tiyatro değil
Yaratıcı drama, klasik anlamda anlaşılan bir tiyatro ve sonuç odaklı bir süreç değildir. Yapılan etkinlikler karşısında iyi, çok güzel ya da kötü gibi bir değerlendirmeler yapmak yerine; gözden geçirmeyi, tartışmayı, paylaşımı esas alan bir değerlendirme sürecini izler. Yazılı bir metne göre oyunlar oynanmaz. Yaptığınız doğaçlamaları oynadığınız yer ise, klasik tiyatro dekorlarından oluşan bir sahne değil, herhangi bir yer olabilir. Başka bir deyişle, yaratıcı drama bilgiyi değil, bilgiye giden yolları gösterir.

Drama Hayatın Provasıdır
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Ana Bilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Ali Öztürk, üniversitede müzik ve drama dersleri veriyor. Kendisini bir çocuk gelişimcisi değil, sanat eğitimcisi olarak tanımlayan Öztürk, sanat adına çok kapsamlı bir eğitime sahip. Tiyatro, yaratıcı drama, müzik ve hareket üzerine çalışmalar yapan Ali Öztürk, 2000 yılından bu yana da Çağdaş Drama Derneği’nin Eskişehir’deki temsilciliğini üstlenenmiş durumda. İki hafta önce Eskişehir’de bir şubesi açılan bu dernekte yapılan dersler, kişinin her türlü ifade becerilerinin artmasını, grup dinamiğine katkı sağlayacak düşünceler üretmesini, başkasının ya da kendisinin ürettiklerini hayata geçirmesini amaçlıyor.

Çağdaş Drama Derneği nasıl ve ne zaman kuruldu?
Sanat alanında çok saygın isimler olan Prof. Dr. İnci San ve Tamer Levent’in, 1982 yılında başlayan buluşmaları, 1990 yılında dernekleşmeye başladı ve böylece Çağdaş Drama Derneği Ankara’da kuruldu. Önceleri yurtdışından gelen uzmanların yönettiği atölyelerle başlayan süreç, daha sonra bu uygulamalara katılan ilk liderleri-mizin kendi aralarında yaptıkları çalışmalarla devam etti. Daha sonra 2000 yılında İstanbul’da şube açıldı. Yaklaşık bir ay önce de İzmir ve Eskişehir’de şubeler açıldı. Ben, 2000 yılından bu yana derneğin Eskişehir’deki temsilciliğini yapıyorum. Burada dersler veriyorum zaten ama şube olarak Şubat ayının sonundan itibaren şu an birkaç küçük tadilat yapılan binamıza geçeceğiz.

Scroll To Top