Home / Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Çağdaş Drama Derneğimizin
Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu

Başkan
Ali ÖZTÜRK
alio@anadolu.edu.tr

Başkan Yardımcısı
Asuman ÖZÇELİK
 ÇETİN

Yazman
Asuman VURAL

Sayman

Sündüs ÇAYIR

Üyeler
 Ayşe ÖZEN
Ayşe AKTUNA CER
Müzehher CEYLAN

Scroll To Top